Tietosuojaseloste

Mukavaa, että olet kiinnostunut siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi. Tämä on Nakunako Oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen selvitys henkilötietojen käsittelystä. Laadittu 27.6.2022. Viimeisin muutos 27.6.2022.

 

1. Rekisterinpitäjä

Nakunako Oy

Y-tunnus: 3224177-3

Ketjutie 3, 04220 Kerava

hello@nakunako.com

www.nakunako.com


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Iina Haapala

+358400622665

hello@nakunako.com

 

 3. Rekisterin nimi

Nakunako Oy:n asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimus tai Nakunako Oy:n oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen tai muuhun relevanttiin yhteyteen. Käyttämällä Nakunako Oy:n palveluita ja rekisteröitymällä asiakasrekisteriin hyväksyt käyttöehtomme ja rekisteri- ja tietosuojaselosteemme. 

Asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen ylläpitäminen, asiakaspalvelu sekä asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen, asiakkaan tekemien tilausten käsittely ja tilattujen tuotteiden toimittaminen. Asiakastietoja voidaan lisäksi käyttää liiketoiminnan kehittämiseen ja  markkinointi- tai tilastointitarkoituksiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 


5. Keräämämme henkilötiedot

Keräämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.

Keräämämme tiedot sisältävät sekä suoraan tilauksen yhteydessä tai asiakaspalvelun kanssa asioidessasi meille luovuttamia tietoja, että sivustolla vierailusi tai tilauksen yhteydessä automaattisesti kerättyjä tietoja. Keräämme seuraavia tietoja:

Tilausten yhteydessä:

 • Henkilö- ja yhteystiedot: Nimi, laskutus- ja toimitusosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero 

 • Yritystiedot (mikäli asioit yrityksenä): yrityksen nimi, y-tunnus, posti- ja toimitusosoite sekä laskutustiedot

 • Maksutiedot

 • Kuukausitilausten yhteydessä: lapsen etunimi, koko ja muut henkilökohtaisia vaatemieltymyksiä kartoittaviin kysymyksiin annetut vastaukset

 • Tilaushistoria: tilatut tuotteet, toimitusväli ja hintatiedot

 • Maksutiedot

 

Verkkosivuiltamme:

 • Asiakaspalaute

 • Käyttäytyminen sivustolla: saapuminen, latausajat, keskeneräiset ostoskorit

 • Maantieteellinen sijainti 

 • Evästeet ja muut tunnistetiedot

 • Laitetiedot: käytettävä selain, laite, IP-osoite, kieliasetukset, käyttöjärjestelmä, näytön resoluutio 

 • Kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet, kuten tuotesuositustiedot 

 • Markkinointitiedot: edut ja kampanjat sekä niiden käyttö

 • Viestihistoria asiakaspalvelumme kanssa verkkosivuston yhteydenottolomakkeen tai sähköpostin välityksellä

 

Sosiaalisen median kanavistamme:

 • Yhteystiedot, jotka annetaan osallistuessa erilaisiin arvontoihin ja kilpailuihin

 • Viestihistoria asiakaspalvelumme kanssa sosiaalisen median kanavissa


  6. Tietojen säilytysaika

  Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista aikaisemmin selosteessa kuvattujen käyttötarkoituksien täyttämiseksi. 

  Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan viiden vuoden välein. Rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä kuitenkin viimeistään seitsemän vuotta sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun. Joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin, mikäli niiden säilöminen on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien ja vastuiden toteuttamiseksi.

   

  7. Säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

   

  8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

  Luovutamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille pystyäksemme käyttämään niitä edellä mainituilla tavoilla. Alla on lueteltu kolmansia osapuolia, joille meidän on välttämätöntä luovuttaa tietoja tilausten käsittelyn, markkinoinnin, sivustomme ylläpitämisen, kehittämisen tai analysoinnin vuoksi.

  • Verkkokauppajärjestelmämme tarjoaa Shopify. Täältä voit lukea, kuinka Shopify käsittelee henkilötietojasi.

  • Logistiikka- ja kuljetusyritykset: Shipit, Posti ja Matkahuolto

  • Maksupalvelumme tarjoavat Paytrail ja Stripe. Tehdessäsi tilauksen, luovutamme maksutietosi maksupalveluntarjoajalle maksun käsittelyä varten.

  Paytrailin tietosuojaseloste: https://www.paytrail.com/tietosuojaseloste-paytrailin-maksupalvelu
  Stripen tietosuojaseloste: https://stripe.com/en-fi/privacy
  • Käyttämämme sähköpostipalvelu on Googlen omistama. Googlen henkilötietojen käsittelystä voit lukea täältä

  • Markkinointikumppanit, jotka hallinnoivat digitaalisissa kanavissa tapahtuvaa markkinointia (Facebook, Google)

  Käyttämämme palvelut voivat siirtää niihin tallennettuja tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

  Tietoja voidaan lisäksi lain vaatimuksesta luovuttaa esimerkiksi viranomaisille. 

   

  9. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

   

  10. Evästeiden (cookies) käyttö

  Verkkosivuston www.nakunako.com vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

   

  11. Rekisteröidyn oikeudet

  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa, vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä toimittamalla tarvittavat lisätiedot. Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

  Lisäksi rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"), mikäli niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai jos henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti.

  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista, tai jos rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

  Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Rekisterinpitäjä saa käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja ainoastaan voidessaan osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos tämä on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

  Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä silloin, kun rekisteröidyn tietoja käsitellään suoramarkkinointia varten.

  Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen automaattiseen käsittelyyn perustuvan päätöksen kohteeksi, jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi. Edellä olevaa ei sovelleta, jos päätös on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai jos tämä perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen. 

  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena toimii oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutetun toimisto.

   

  12. Tietosuojakäytäntöjen muuttaminen

  Nakunako Oy pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja voimme siksi joutua päivittämään tietosuojakäytäntöjämme. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. 

  Jos muutokset pitävät sisällään uusia tarkoituksia henkilötietojen käsittelyllä tai muuttuvat merkittävästi, ilmoitamme muutoksista ennen muutosten voimaantuloa sähköpostitse ja verkkokaupassamme.

  ×